Az Egyesület Alapszabálya

A Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jogok, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megtartása mellett az alapító tagok az alábbi alapszabályt alkották meg és fogadták el.