Elnökség

Az Elnökség feladata

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző szerve, az Elnökség irányítja és látja el.

Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont.

Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök, Alelnök és az elnökségi tagok. Az Elnökség elnöke az Egyesület Elnöke.

Az Egyesület Elnöke és Alelnöke külön-külön is önállóan képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és hatóságok előtt is.

Az alakuló ülésen az alapító tagok az Egyesület alábbi, első vezető tisztségviselőit választották meg:

Dr. Pokrócos Károly György – Elnök;
Dr. Albert Ágota Katalin – Alelnök;
Sugár Péter – elnökségi tag;
Dr. Horváth Katalin – elnökségi tag;
Dr. Feldenkirchen Zsuzsanna – elnökségi tag.