Egyesület

Rólunk

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász és szakember képzés 2018/2019-es évfolyam tanulóiként hoztunk létre egy hallgatói csoportot, ahol egymás fejlődését segítve osztottunk meg különféle tartalmakat és szakmai vitákat folytattunk.

A csoport 2021-ben elhatározta, hogy a tevékenységét egyesület formájában folytatja tovább. Így mindazokkal, akik a hallgatói csoportból velünk tartottak, nekikezdtünk az egyesület megalakításának. Időközben a nagy érdeklődésnek köszönhetően tagságunk kiegészült további szakemberekkel is.

Az egyesületünk 2022-ben került nyilvántartásba vételre a Fővárosi Törvényszék által, Adatvédelmi Szakmai Egyesület (röviden: ASZAKE) néven.

Így megújult erővel és hivatalos formában folytatjuk azt, amit annak idején az iskolapadban elkezdtünk.

Célunk, küldetésünk

Az Egyesület azokból a célokból jött létre, amelyek a személyes adatok védelmét és biztonságát, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok, továbbá a közszféra egyéb információinak kezelésére vonatkozó kultúrát mozdítják elő, illetve fejlesztik. Az Egyesület a céljai elérése során a természetes személyek személyiségi jogai tiszteletben tartása és mások erre való felhívása, valamint a személyiségi jogok érvényesítése mellett az adatkezelést végző személyekkel való békés, konstruktív együttműködés megőrzésére és fenntartására törekszik.

Ennek érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el:

  1. Országos szinten egységbe szervezi az adatbiztonsághoz, adatvédelemhez, információszabadsághoz, valamint a közszféra egyéb információihoz akárcsak marginálisan is köthető területeken dolgozó szakemberek tevékenységét.
  2. Az Egyesület tagjai, valamint az Egyesülettel együttműködő egyéb szervezetek között fennálló eddigi kapcsolatok kiszélesítése, és új területeken a közös célok megvalósítása.
  3. Az adatvédelem, az adatbiztonság és az információszabadság területén tevékenykedő szakemberek érdekképviselete, a közös szakmai álláspont kialakítása.
  4. Az Egyesület tagjai szakmai fejlődésének elősegítése, tudományos munkavégzésük támogatása, beleértve a meglévő, aktuális problémák megoldására tudományos kutatások folytatását, projektek kidolgozásában való aktív közreműködést.
  5. A társadalom tagjai részére az adatvédelmi tudatosság növelése érdekében felvilágosító, tájékoztató tevékenység.
  6. Az adatbiztonság, adatvédelem és információszabadság területen jelen lévő, illetve jelentkező problémákra érzékeny, szakmailag igényes kutatói-oktatói közösség kinevelésének elősegítése.
  7. Az Egyesület a célja megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, azonban az Egyesület gazdasági tevékenysége nem válhat az egyesületi tevékenység súlypontjává, az erre fordított források nem kerülhetnek túlsúlyba az egyesületi cél megvalósítására fordított egyéb forrásokhoz képest.
  8. A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az Egyesület alapcél szerinti tevékenységét.

Szolgáltatásaink

Elnökségünk

Tagjaink

Jelentkezés az Egyesületbe

Az Egyesület Alapszabálya

Etikai Kódex

Elérhetőségeink: EMAIL || LinkedIN || Facebook || +36704089013