Impresszum

IMPRESSZUM

A honlap az Adatvédelmi Szakmai Egyesület (ASZAKE) tulajdona.

Az Egyesület neve: Adatvédelmi Szakmai Egyesület

Rövidített név: ASZAKE

Angol megnevezés: Data Protection Trade Association

Székhely (postacím is): 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/D. fszt. 3.

Képviselő: Dr. Pokrócos K. György, az Egyesület Elnöke

Bankszámla: MKB Bank Nyrt. 10300002-13332094-00014909

Nyilvántartási szám: 01-02-0017870

Adószám: 19338231-1-42

Statisztikai számjel: 19338231-9499-529-01

Telefon: +36-70/408-9013

E-mail: info@aszake.hu

JOGI NYILATKOZAT

Az Adatvédelmi Szakmai Egyesület a honlapot civil szervezetként üzemelteti, az többnyire tagjainak publikációit, elemzéseit és bejegyzéseit, illetve az Egyesület releváns adatait, a tagsággal kapcsolatos információkat tartalmazza, amely elérhető valamennyi látogató számára, ezért ez a tevékenység nem minősül a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV., valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényben meghatározott médiaszolgáltatásnak.

Az Adatvédelmi Szakmai Egyesület tevékenysége nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatásnak, amelynek, illetve amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősségi körébe tartozó műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz eljuttassa valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül, ezért a tulajdonos nem minősül médiatartalom-szolgáltatónak. Az Adatvédelmi Szakmai Egyesületnek nincs elsődleges gazdasági célja.

A honlap kimondottan az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó szakterületekkel foglalkozik, ahol ezekkel kapcsolatos bejegyzéseket lehet olvasni, továbbá saját kutatások, megoldások publikálását is.

Az oldal célja nem a látogatószám növelése, hanem a szakmai körökben történő elismerés, ez által a tagság bővítése.

A felhasznált képek az Egyesület saját készítésű képei.

A honlap bejegyzései a megfelelő hivatkozással szabadon felhasználhatóak, megoszthatóak. A szerzői jogi védelem alá eső tartalom, illetve annak bármely alkotóeleme – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve – csak a weboldal tulajdonosának előzetes, írásos engedélyével használható fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

A honlap tulajdonosa mindent megtesz azért, hogy a bejegyzéseiben szereplő információk pontosak és szakmailag megfelelőek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.

A tartalom felhasználása nem mentesíti az olvasót a saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége, illetve fennálló felelőssége alól!

A honlap tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, továbbá az arra való hivatkozás nem minősül jogi szakvéleménynek! A kifejtett álláspontok jogi véleménynek minősülnek, a benne foglaltak nem tekintendőek kötelező erejűnek, jogvita esetén az eljáró bíróságnak van hatásköre az ügyben állást foglalni, melynek során a fentiektől eltérő következtetésre is juthat.

A portálra való regisztráció és a bejegyzésekhez történő hozzászólás nem engedélyezett.