Adatvédelmi Szakmai Egyesület Adatvédelem,Aktuális A szülői felügyeletet nem gyakorló szülő hozzáférési joga

A szülői felügyeletet nem gyakorló szülő hozzáférési joga


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által az Alapvető Jogok Biztosának adott tájékoztatása alapján megszaporodtak a Hatósághoz érkezett azon panaszok, amelyekben a szülői felügyeletet nem gyakorló szülők iskolától, pedagógiai szakszolgálattól, bölcsődétől, egészségügyi intézménytől kértek kiskorú gyermek adatairól való tájékoztatást, és azt az intézmények megtagadták.

A gyermek adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatási/hozzáférési kérelmeket törvényes képviselőként a szülői felügyeltet gyakorló szülő nyújthatja be. A Hatóság nem adhat más tájékoztatást a kérelmezőknek mint azt, hogy az adatkezelési hozzáférés gyakorlására a törvényes képviselő jogosult.

A szülői felügyeletet egyébként nem gyakorló szülő csak a Ptk. szerinti lényeges kérdésekben jogosult a szülői felügyelet gyakorlására, ennek részjogosítványként a gyermek törvényes képviseletében adatigénylési kérelmet benyújtani. Az ott fel nem sorolt tárgyakban nem jogosult az
adatkezelőtől közvetlen adatszolgáltatásra. A szülői felügyeletet nem gyakorló szülő a gyermekről egészségügyi adatot nem kérhet.

A Hatóság arra való tekintettel, hogy a kérdés túlmutat az adatvédelem tárgykörén, és a szülőket a gyermekük kapcsán megillető tájékoztatás alapjogi vonatkozását is érinti, a Hatóság az Alapvető Jogok Biztosához fordult, hogy vizsgálja meg, megfelelő-e a különélő, szülői felügyeletet nem gyakorló szülők tájékoztatásának jogszabályi háttere és gyakorlata, illetve indokolt-e és biztosítható-e külön jogszabályban önálló szülői jogosítványként a szülő tájékoztatása, függetlenül a GDPR 15. cikkében foglalt, gyermek adatához való hozzáférési jogtól.

A NAIH ajánlása elérhető: ITT