Adatvédelmi Szakmai Egyesület Hírek 2022. JÚNIUS 1-JÉN VÁLTOZTAK A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2022. JÚNIUS 1-JÉN VÁLTOZTAK A KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉSEK TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatót adott ki a közérdekű adatigénylések teljesítésére irányadó új rendelkezésekről, amelyek az új veszélyhelyzet miatt 2022. június 1-ét követően lépnek hatályba.

Fontosabb tudnivalók:

 1. Szóban közérdekű adat megismerése iránti igényt továbbra sem lehet benyújtani, illetve
  az olyan formában teljesíthető, amely nem jár az adatigénylő személyes megjelenésével.
 2. Ha valószínűsíthető, hogy az igény 15 napon belül történő teljesítése a közfeladatot ellátó
  szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné, akkor az
  adatigénylés teljesítési határideje 45 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény
  beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
 3. E 45 napos határidő egy alkalommal további 45 nappal meghosszabbítható, ha az
  igénynek a 45 napon belüli teljesítése továbbra is veszélyeztetné a közfeladatot ellátó szerv
  veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását. Erről az igénylőt az első 45 nap
  leteltét megelőzően kell tájékoztatni.
 4. A költségtérítés megállapítása és megfizetése esetén az adatigénylést 45 napon belül
  kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek a 15 napon belül való
  teljesítése a szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné.
  Ebben az esetben 45 napon belül kell a tájékoztatást megadni az alábbiakról:
  − az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
  ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve
  − a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű,
  továbbá
  − a költségtérítés mértékéről, illetve
  − a másolatkészítést nem igénylő módon történő teljesítés lehetőségéről.

A tájékoztató itt olvasható: